lövhə

lövhə
is. <ər.>
1. Üzəri tabaşirlə yazıla bilən qara rəngli taxta; yazı taxtası. Sinfə lövhə asmaq. Lövhədə yazmaq. – <Aslan> tabaşiri götürüb lövhəyə cumur, tez-tez yazır-tökür, lövhə rəqəmlərlə dolur və ağarırdı. S. R.. Yazı (sinif) lövhəsi – sinifdə tabaşirlə yazmaq üçün qara rəngli lövhə; yazı taxtası.
2. Müxtəlif məqsədlər üçün işlənən hamar səthli elastik metal və s. parçası. Sink lövhəsi.
3. Üstündə hər hansı bir müəssisənin, idarənin, təşkilatın adını, yaxud gördüyü işi bildirən yazı yazılmış taxta, metal və s. Hər gün yüzlərlə adam tanımadığı idarə və müəssisəni, küçəni lövhələr vasitəsilə tanıyır. // Bildiriş, elan taxtası. Çox qapılarda «işçi lazım deyil» deyə lövhələr asılmışdı. Ç.. Parklarda, yay meydançalarında və kinolarda göstəriləcək repertuarlar elan lövhələrində müxtəlif rəngli hərflərlə yazılmışdı. S. R.. <Veys:> . . lövhələri, kağızları cırıb yerə tökməyə başladı. Ə. Ə..
4. Şəkil, mənzərə şəkli, rəssamlıq əsəri, tablo. Kənd biçimli bir şəhərin; Lövhəsini çəkirəm mən. S. V.. O biri otağa açılan hündür qapı üzərindən böyük bir lövhə asılmışdı. M. Hüs.. // Mənzərə, təsvir. Kənd həyatında – təbiətin o zəngin və geniş qucağında nə qədər canlı lövhələr, unudulmaz xatirələr vardır! A. Ş.. Süzdü rəssam ürəkaçan bu xoş lövhəni; Dedi: – Usta, halal olsun, cəld işləyirsən. Ə. Cəm..
◊ Qırmızı lövhə – bax şərəf lövhəsi. Şərəf lövhəsi – istehsalatda və s. -də işləri ilə fərqlənən ən yaxşı işçilərin adları və ya şəkilləri vurulan taxta. Tikintinin şərəf lövhəsində onun adının yanında gündə qazıdığı torpağın rəqəmini yazırdılar. Ə. S..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • lövh — ə. 1) taxta; 2) bax: lövhə; 3) səhifə. Lövhi idrak 1) ağıl lövhəsi; 2) beyin; lövhi məhfuz hər bir insanın taleyi haqqında Allahın bütün göstərişləri yazılmış gizli kitab …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • lövhəli — sif. Lövhəsi (2 ci mənada) olan …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lövhəcik — is. Balaca lövhə, kiçik lövhə …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lövhəşəkilli — sif. Lövhəyə oxşayan. Aptek təcrübəsində silindr və lövhəşəkilli müəyyən diametrli ələklər işlədilir. R. Əliyev …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lövhəyazan — is. Lövhə (1 ci mənada) yazmaqla məşğul olan şəxs …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • lövhə — ə. 1) divardan asılan yazı və ya rəsm; 2) sərlövhə, başlıq; 3) yazı taxtası …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • sadəlövh — <fars. sadə və ər. lövh> 1. Bax sadədil. Məryəm on iki yaşında, qırmızıyanaq, sadəlövh bir qız idi. Ç.. Sadəlövh arvadlar Cavahirin cavabından xəbərdar olandan sonra güman edirdilər ki, Cavahirin taqsırını bağışlayıb, onu tamamilə azad… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sadəlövh — f. və ə. 1) hər şeyə inanan, tez inanan; 2) avam …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • əlvah — ə. «lövhə» c. lövhələr …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şərəf — is. <ər.> 1. İnsanın ictimai və şəxsi davranışında tutduğu mənəvi əxlaqi prinsiplərin məcmusu; mənəvi yüksəklik, ululuq, heysiyyət. Şərəfini qorumaq. – Ədəbdən, elmdən gər feyziyab olsa əvamünnas; Düşər şənü şərəfdən mollalar, işanlar,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”